ANBI documenten

Om de ANBI status te continueren zijn we per 1 januari 2014 wettelijk verplicht om de bepaalde informatie publiek te delen. Graag voldoen wij aan deze verplichting. Hieronder de informatie met verwijzingen naar de bijlagen eronder.

-de naam van de instelling: Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed
-het RSIN/fiscaalummer : 850738374
-de contactgegevens: wnd. secretaris Stef de Jong, Moorselaar 10, 3862VA, Nijkerk 0651393102, stefdejong@solcon.nl
-de doelstelling: – zie uittreksel KVK, bijlage 1
-het beleidsplan: – zie bijlage 3
-de bestuurssamenstelling: zie uittreksel KVK, bijlage 2
-de namen van de bestuurders: zie uittreksel KVK, bijlage 2
-het beloningsbeleid: vrijwilligers bestuur: geen beloning (geldt voor alle medewerkers)
-een verslag van de uitgeoefende werkzaamheden: zie bijlage 4
-een financiële verantwoording: zie bijlage 10: Jaarrekening 2019 & begroting 2020 def

Bijlagen

Bijlage 1: Uittreksel KVK

Bijlage 2: Bestuurssamenstelling

Bijlage 3: Beleidsplan

Bijlage 4: Uitgevoerde werk

Bijlage 5: Jaarrekening 2014 & Begroting 2015 def

Bijlage 6: Jaarrekening 2015 & begroting 2016 def

Bijlage 7: Jaarrekening 2016 & begroting 2017 def

Bijlage 8: Jaarrekening 2017 & begroting 2018 def

Bijlage 9: Jaarrekening 2018 & begroting 2019 def

Bijlage 10: Jaarrekening 2019 & begroting 2020 def

Bijlage 11: Jaarrekening 2020 & begroting 2021 def

Bijlage 12: Jaarrekening 2021 & begroting 2022 def

Bijlage 13: Jaarrekening 2022 & begroting 2023 def